Програми вступних випробувань 2020

Програми вступних випробувань 2020

 

  ОС Магістр

•             Програма фахового вступного випробування для вступників, які вступають на основі базової вищої освіти для здобуття освітнього ступеня магістра освітньо-професійної програми "Менеджмент" зі спеціальності 073 "Менеджмент" галузі знань 07 "Управління та адміністрування" (затверджено НМРУ 27.11.2019 року, Протокол 4)

•             Програма вступного іспиту з іноземної мови (англійська, німецька, французьська) для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра  на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) (затверджено НМРУ 27.11.2019 року, протокол 4)

•             Програма фахового вступного випробування для вступників, які вступають на основі базової та повної вищої освіти для здобуття ступеня магістра освітньо-професійної програми "Економіка підприємства" спеціальності 051 "Економіка" галузі знань 05 "Соціальні та поведінкові науки" .

(затверджено НМРУ 27.11.2019 року, протокол 4)

 

1 курс ОС БАКАЛАВР для вступників, за спеціальними умовами вступу

•             Програма вступного випробування з української мови та літератури у формі вступного іспиту (замість ЗНО) для здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на  спеціальності 073 "Менеджмент", 051 “Економіка”, 075 “Маркетинг”для вступу на навчання для здобуття ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст).

(затверджено НМРУ 27.11.2019 року, протокол 4)

•             Програма вступного випробування з математики у формі вступного іспиту (замість ЗНО) для вступу на навчання для здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальностями 073 "Менеджмент", 051 “Економіка”, 075 “Маркетинг”, 081 “Право” для вступників, які вступають на перший курс за спеціальними умовами на основі повної загальної середньої освіти. (затверджено НМРУ 27.11.2019 року, протокол 4)

•             Програма вступного випробування з української мови та літератури у формі співбесіди (замість ЗНО) для здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на  спеціальності 073 "Менеджмент", 051 “Економіка”, 075 “Маркетинг” для вступників, які вступають на перший курс за спеціальними умовами на основі повної загальної середньої освіти.

•             Програма вступного випробування з математики у формі співбесіди (замість ЗНО) для здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на спеціальності 073 "Менеджмент", 051 “Економіка”, 075 “Маркетинг” для вступників, які вступають на перший курс за спеціальними умовами на основі повної загальної середньої освіти.

•             Програма вступного випробування з географії у формі вступного іспиту (замість ЗНО) для здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на  спеціальності 073 "Менеджмент", 051 “Економіка”, 075 “Маркетинг” для вступників, які вступають на перший курс за спеціальними умовами на основі повної загальної середньої освіти.

•             Програма вступного випробування з іноземної мови у формі вступного іспиту (замість ЗНО) для здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на  спеціальності 073 "Менеджмент", 051 “Економіка”, 075 “Маркетинг” для вступників, які вступають на перший курс за спеціальними умовами на основі повної загальної середньої освіти.

•             Програма вступного випробування з історії України у формі вступного іспиту (замість ЗНО) для здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на спеціальності 073 "Менеджмент", 051 “Економіка”, 075 “Маркетинг” для вступників, які вступають на перший курс за спеціальними умовами на основі повної загальної середньої освіти.

•             Програма вступного випробування з історії України у формі співбесіди (замість ЗНО) для здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на спеціальності 073 "Менеджмент", 051 “Економіка”, 075 “Маркетинг”, 081 “Право” для вступників, які вступають на перший курс за спеціальними умовами на основі повної загальної середньої освіти.

2-3 курси ОС БАКАЛАВР (з нормативним терміном навчання)

•             Програма фахового вступного випробування для вступу на основі здобутого ОКР “Молодшого спеціаліста”  для здобуття ступеня бакалавра освітньої програми “Маркетинг” спеціальності 075 “Маркетинг” галузі знань 07 “Управління та адміністрування”.

(затверджено НМРУ 27.11.2019 року, протокол 4)

•             Програма фахового випробування для вступу на основі здобутого ОКР “Молодшого спеціаліста”  для здобуття ступеня бакалавра освітньої програми “Економіка підприємства” спеціальності 051 “Економіка” галузі знань 05 “соцальні та поведінкові науки”.

(затверджено НМРУ 27.11.2019 року)

•             Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра для вступу на основі раніше здобутого ступеня (ОКР “Молодшого спеціаліста”)   освітньо-професійної програми “Право” спеціальності 081 “Право” галузі знань 08 “Право”.

(затверджено НМРУ 18.12.2019 року, Протокол 5)

•             Програма фахового вступного випробування для вступу на основі здобутого ОКР “Молодшого спеціаліста” для здобуття ступеня бакалавра спеціальності 073 “Менеджмент” галузі знань 07 “Управління та адміністрування”.

 

 
 
 

 

 

 

 CEDIMES  Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie WielkopolskimEkonomii i Innowacji w Lublinie SZKOŁA PRZEDSIÄ KAZIMIERZA KUJAWSKIEGO   Image   Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach         ​