МОНОГРАФІЇ 2018

Автор(и): ПІБ, посада

Назва роботи, вихідні дані, тираж, обсяг у д.а.

Юрченко Ю.Ю., д.е.н., доцент

Імперативи сталого розвитку туризму в Україні / Ю.Ю. Юрченко; Бердянський ун-т менеджменту і бізнесу. – Бердянськ. – Київ, Агра Медіа Груп, 2018. – 166 с. (10,5 д.а).

Антошкін В.К, к.е.н., доцент, Бритвєнко А.С., Рунчева Н.В., к.е.н., доцент

Сучасний стан та пріоритети розвитку системи обліку, оподаткування й аналізу виробничо-економічної діяльності суб’єктів господарювання агропромислового сектору економіки: [колективна монографія] / за заг. ред. Л.О. Мармуль. – Херсон: Айлант, 2018. ‒ С. 185-198. (0,6 д.а.)

Suchomłynow L.

Mowa polska na Bukowinie Karpackiej. Dokumentacja zanikającego dziedzictwa narodowego: monografia / Krasowska H., Pokrzyńska M., Suchomłynow L. – Warszawa : Instytut Slawistyki, 2018. – 425 s.  (внесок автора – 6 д.а.)

Колектив авторів

Проблеми реалізації та шляхи удосконалення інституту права власності та інших речових прав : монографія / за заг. ред. В.К. Антошкіної. К : Талком, 2018. 209 с. (12, 15 д.а.)

Колектив авторів

Міжнародний досвід участі спецслужб у протидії організованій злочинності та корупції: монографія / автор. кол.; за заг. ред. Г.В. Новицького. – К.: Нац. акад. СБ України, 2018. – 216 с. (12,79 д.а.)

Колектив авторів

Трансформація кримінальних загроз (організованої злочинності) в Україні: монографія / І. М. Гриненко, Г. В. Новицький, В. А. Пентєгов, Л. І. Щербина та ін. / за заг. ред. проф. Г. В. Новицького. Київ: Нац. акад. СБ України, 2017. 248 с. ( 14,41 д.а)

Щербина Л.І., доцент

Сичевський В. В., Щербина Л. І. Гарантії належності та допустимості доказів, одержаних в результаті дистанційного досудового розслідування (за матеріалами Служби безпеки України): монографія. Київ: Нац. акад. СБ України, 2017. 172 с. (загалом – 10,00 а.а., особисто – 5,0 а.а.).

Щербина Л.І., доцент

 Нестеренко О. С., Щербина Л. І. Правовий статус керівника органу досудового розслідування в системі Служби безпеки України: монографія. Київ: Нац. акад. СБ України. 164 с. (загалом – 9,53 а.а., особисто – 4,75 а.а.).

Щербина Л.І., доцент

Корупційні злочини як готування до інших злочинів: монографія / Н. П. Ангелуца, О. Ф. Бантишев, В. А. Пентєгов, Л. І. Щербина та ін. Київ: Нац. акад. СБ України, 2018. 120 с. (загалом – 6,97 а.а., особисто – 1,35 а.а.).

 
 
 

 

 

 

 CEDIMES  Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie WielkopolskimEkonomii i Innowacji w Lublinie SZKOŁA PRZEDSIÄ KAZIMIERZA KUJAWSKIEGO   Image   Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach         ​