Освітні програми

  • Освітня програма “Право” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 08 Право, спеціальності 081 Право (Гарант: професор кафедри, кандидат юридичних наук, професор Сирота Анатолій Іванович)
  • Освітньо-професійна програма “Правове забезпечення господарської діяльності” другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 08 Право, спеціальності 081 Право (Гарант: професор кафедри, доктор юридичних наук, професор Новицький Григорій Володимирович)
 
 
 

 

 

 

 CEDIMES  Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie WielkopolskimEkonomii i Innowacji w Lublinie SZKOŁA PRZEDSIÄ KAZIMIERZA KUJAWSKIEGO   Image   Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach         ​