Рекомендовані списки вступників

Рівень бакалавр

  1-й курс

    денна форма здобуття освіти

спеціальність 081 Право (на сайті Вступ 2021)

 

    заочна форма здобуття освіти

спеціальність 051 Економіка (на сайті Вступ 2021)

спеціальність 075 Маркетинг (на сайті Вступ 2021)

спеціальність 081 Право (на сайті Вступ 2021)

спеціальність 051 Економіка (додаткова сесія)

спеціальність 081 Право (додаткова сесія)

 

2-й курс

    денна форма здобуття освіти на базі рівня молодший спеціаліст

спеціальність 081 Право (на сайті Вступ 2021)

 

    заочна форма здобуття освіти на базі рівня молодший спеціаліст

спеціальність 081 Право (на сайті Вступ 2021)

спеціальність 081 Право (додаткова сесія)

 

3-й курс

    денна форма здобуття освіти на базі рівня молодший спеціаліст

спеціальність 051 Економіка (на сайті Вступ 2021)

спеціальність 081 Право (на сайті Вступ 2021)

 

    заочна форма здобуття освіти на базі рівня молодший спеціаліст

спеціальність 051 Економіка (на сайті Вступ 2021)

спеціальність 081 Право (на сайті Вступ 2021)

спеціальність 051 Економіка (додаткова сесія)

спеціальність 081 Право (додаткова сесія)

 

    денна форма здобуття освіти на базі рівня бакалавр/магістр

спеціальність 051 Економіка (на сайті Вступ 2021)

спеціальність 081 Право (на сайті Вступ 2021)

 

    заочна форма здобуття освіти на базі рівня бакалавр/магістр

спеціальність 081 Право (на сайті Вступ 2021)

спеціальність 081 Право (додаткова сесія)

 

Рівень магістр

  заочна форма здобуття освіти на базі рівня бакалавр

спеціальність 051 Економіка (додаткова сесія)

спеціальність 073 Менеджмент (додаткова сесія)

 

  заочна форма здобуття освіти на базі рівня спеціаліст/магістр

спеціальність 051 Економіка (на сайті Вступ 2021)

спеціальність 073 Менеджмент (на сайті Вступ 2021)

спеціальність 051 Економіка (додаткова сесія)

спеціальність 073 Менеджмент (додаткова сесія)

 
 
 

 

 

 

 CEDIMES  Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie WielkopolskimEkonomii i Innowacji w Lublinie SZKOŁA PRZEDSIÄ KAZIMIERZA KUJAWSKIEGO   Image   Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach         ​