Факультет економіки, управління та інформаційних технологій

Факультет економіки, управління та інформаційних технологій - це:

 

 • 20-річний досвід роботи на освітньому ринку;
 • можливість брати участь у міжнародних конференціях, наукових дослідженнях та публікувати їх результати;
 • розгалужені міжнародні зв’язки, можливість стажування за кордоном;
 • можливість продовжити навчання в аспірантурі й одержати вчений ступінь;
 • доктори наук зі світовим ім’ям та викладачі з досвідом практичної роботи;
 • викладачі, які є авторами підручників, за якими навчається вся Україна;
 • постійна співпраця з роботодавцями;
 • конкурентоспроможні випускники;
 • студенти, які є переможцями олімпіад, конкурсів, стипендіатами тощо;
 • інноваційні методи навчання;
 • можливість оволодіти спеціалізованими комп’ютерними програмами;
 • можливість навчатися за індивідуальними планами.

 

Сучасна освіта на факультеті має за мету підготовку фахівців-економістів, менеджерів й програмистів із сучасним світоглядом, професійними знаннями інноваційного характеру, вміннями їх практичного використання при розв'язанні соціально-економічних проблем на базі постійної самоосвіти.

Бакалавр - має ґрунтовну соціально-гуманітарну, природничо-наукову, загальноекономічну та професійну підготовку, а також спеціальні вміння і навички, достатні для самостійного виконання переважно стереотипних, частково діагностичних завдань, виконання економічних розрахунків, підготовки та опрацювання інформації, на підставі якої приймаються управлінські рішення.

Спеціаліст - має цілісні знання про функціонування і розвиток соціально-економічної системи, її рівнів, прогнозування змін і оцінку соціальних наслідків економічних трансформацій, уміння самостійно аналізувати і моделювати типові економічні ситуації в мікро- і макропредметно-просторовому середовищі з орієнтацією на керування останніми, якісно виконувати комплексні економічні експертизи, приймати практичні поточні рішення.

Магістр - має розвинутий апарат наукового дослідження, науково-педагогічні вміння та цілісні знання про функціонування і розвиток соціально-економічної системи, її рівнів, прогнозування змін і оцінку соціальних наслідків економічних трансформацій, уміння самостійно аналізувати і моделювати типові економічні ситуації в мікро- і макропредметно-просторовому середовищі з орієнтацією на керування останніми, якісно виконувати комплексні економічні експертизи, приймати практичні поточні рішення.

Одним із ключових напрямів розвитку освіти на факультеті є підвищення якості навчання через упровадження в навчальний процес новітніх освітніх технологій та розвиток педагогічної майстерності.

Для цього передбачено: впроваджено в процес підготовки майбутніх фахівців такі активні методи навчання, як ділові, рольові ігри, семінари-дискусії, колоквіуми, ситуаційні вправи (кейси); розроблено і впроваджено сучасні дистанційні технології навчання із застосуванням комп'ютерних мереж для всіх форм навчання; створено систему узагальнення та поширення досвіду використання сучасних методик навчання; сприяємо інформатизації навчального процесу та розвитку дистанційних технологій навчання.

Висока якість підготовки сучасного фахівця забезпечується поєднанням фундаментальних та спеціальних знань із практичною підготовкою. Для наповнення цих процесів сучасними підходами і змістом: вжито заходив щодо створення підприємствами та організаціями різних форм власності необхідних умов для проходження практики студентами; розроблено нові форми практичної підготовки через створення навчально-тренінгових фірм, бізнес-інкубаторів, індивідуальні завдання, що розвивають практичні вміння та навички студентів; залучено до навчального процесу провідних фахівців діючих підприємств, організацій та установ; організовано моніторинг ринку праці та ефективну систему сприяння працевлаштуванню випускників факультету.

Гарантом якості навчального процесу на факультеті є високопрофесійний викладацький колектив, який сформовано з професорів та доцентів з науковими ступенями кандидатів та докторів наук із значним досвідом практичної роботи в науковій, виробничій та фінансовій сферах.

 

До складу факультету входять 3  кафедри:

 

 • кафедра економіки і фінансів;
 • кафедра менеджменту;
 • кафедра вищої математики та інформатики.

 

 

 
 
 

 

 

 

 CEDIMES  Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie WielkopolskimEkonomii i Innowacji w Lublinie SZKOŁA PRZEDSIÄ KAZIMIERZA KUJAWSKIEGO   Image   Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach         ​