Юридичний факультет

З 2001 навчального року юридичний факультет ТОВ «Бердянський університет менеджменту і бізнесу» здійснює підготовку правників за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнем вищої освіти спеціальності 081 Право.

Юридичний факультет є навчальним, науковим і культурно-освітнім структурним підрозділом університету, який створено з метою реалізації навчально-освітніх, науково-дослідних і культурно-просвітницьких завдань вищої правничої школи України.

У своїй діяльності юридичний факультет керується нормами Конституції України, нормами та принципами міжнародного права, які чинні в Україні, законами та підзаконними актами України, а також Статутом ТОВ «Бердянський університет менеджменту і бізнесу».

Місія: Підготовка високоосвічених, конкурентоспроможних фахівців в області юриспруденції з фундаментальними правовими знаннями, високою культурою й моральністю, здатних розуміти сутність і соціальну значущість своєї професії, які володіють глибокою повагою до закону, до цінностей правової держави, професійною етикою, мають почуття обов’язку і відповідальності.

Реалізує свою діяльність у наступних напрямках:

  • організація освітнього процесу на рівнях вищої освіти;
  • наукова, методична робота;
  • виховна позааудиторна робота зі здобувачами.

Факультет здійснює підготовку за двома формами здобуття вищої освіти: денною та заочною.

Структурно об’єднує такі кафедри:

  • кафедра галузевих юридичних дисциплін;
  • кафедра теорії, історії права і держави та конституційного права;
  • кафедра соціально-гуманітарних дисциплін.

Здобувачів навчають досвідчені викладачі та юристи-практики. До викладання залучаються спеціалісти, науковці, доктори та кандидати наук провідних юридичних вищіх навчальних закладів України.

Практика є невід’ємною складовою частиною процесу підготовки юриста. Практична підготовка має необхідну базу, яка створена на основі договорів між Університетом і державними органами, суб’єктами господарювання, приватними юридичними особами, фізичними особами.

21 лютого 2018 року було підписано угоду з Головним територіальним управлінням юстиції в Запорізькі області,  предметом якої є співпраця сторін в галузі правової освіти а також провдення практики здобувачів на базі підпорядкованих управлінню установ.

На базі юридичного факультету створено Юридичну клініку, де здобувачі мають можливість застосовувати теоретичні знання на практиці. Здобувачі із зацікавленністю беруть участь у роботі юридичної консультації, яка користується попитом серед населення Бердянська та Бердянського району.

Положення про юридичну клініку юридичного факультету

Юридична клініка БУМІБ є членом Асоціації юридичних клінік України й приймає активну участь в діяльності цієї організації.

Реєстр юридичних клінік 2021 (сторінка 54)

23 жовтня 2015 року було підписано меморандум між Бердянським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги та Юридичною клінікою. Мета підписання меморандуму ‒ координація діяльності центру та університету щодо надання безоплатної правової допомоги, проведення спільних заходів та проектів.

Важливе значення на факультеті має також виховна робота зі здобувачами. Цей вид діяльності спрямовується не лише на підготовку висококваліфікованих фахівців, а й на всебічний гармонійний розвиток особистості здобувачів вищої освіти, їхню громадянську позицію та патріотизм. З цією метою на факультеті функціонує інститут кураторства, розроблено і впроваджено комплексну систему студентського самоврядування.

На факультеті завжди чекають соціально зрілих, високоморальних та досвідчених юнаків і дівчат, які бажають присвятити себе служінню народові, встановленні законності, соціальної справедливості та формуванню правової держави ‒ України.

Фотолента «Історія юридичного факультету»

 
 
 

 

 

 

 CEDIMES  Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie WielkopolskimEkonomii i Innowacji w Lublinie