Міжнародна співпраця

Міжнародна співпраця є пріоритетним напрямком роботи Бердянського університету менеджменту і бізнесу, що обумовлено низкою факторів. Передусім, із 2001 року на базі вишу реалізується польсько-українська програма спільної підготовки спеціалістів у різних галузях, що є наглядним доказом життєздатності й ефективності засад Болонського процесу. Інтеграція різних національних систем освіти передбачає опрацювання спільних й узгодження існуючих програм навчання закладів освіти країн учасниць цього процесу, що дає можливість студентам проходити стажування у інших ВНЗ країни та закордоном. Варто зазначити, що ще задовго до входження України у інтегрований освітній простір цей принцип реалізовувався в нашому Університеті, завдяки двостороннім угодам з вищими навчальними закладами Польщі. На сьогодні БУМіБ має партнерські стосунки з університетами Польщі, Франції, Німеччини, Канади, Туреччини, Словаччини, Чехії, Швейцарії, Росії тощо.