Напрями досліджень

Органічне поєднання навчальної та наукової роботи в системі вищої освіти є основоположним принципом, яким керується Бердянський університет менеджменту і бізнесу, поступово трансформуючись у науково-навчальний заклад європейського типу. Потреба у такій трансформації знайшла своє відображення у напрямах наукових досліджень кафедр БУМіБ.

 

1. «Організація навчання іноземним мовам у немовних ВНЗ у контексті інноваційних освітніх стратегій: зміст, форми, технології» (№ 0115U003479) 

Мета роботи: розробка новітніх підходів до організації навчання іноземним мовам у немовному ВНЗ

Керівник роботи: Шауерман Олена Анатоліївна.

 

2. «Стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку України» (№ 0114U005559) 

Мета роботи: розробка теоретичних та науково-методичних положень щодо удосконалення розвитку та ефективного використання соціально-економічного потенціалу України.

Керівник роботи: доктор економічних наук, професор Ушенко Наталія Валентинівна.

 

3. «Пріоритетні напрями соціально-економічного розвитку України в умовах реформування», (№ 0114U005575) 

Мета роботи: розробка теоретичних, методичних та практичних засад соціально-економічного розвитку України в умовах реформування.

Керівник роботи: кандидат економічних наук, доцент Бажан Ірина Іванівна.

 

4. «Соціокультурна динаміка розвитку сучасного суспільства», (№ 0114U005560) 

Мета роботи: дослідження соціокультурних особливостей розвитку сучасного суспільства.

Керівник роботи: кандидат філософських наук, доцент Сердюк Олена Олександрівна.

 

5. «Проблеми реалізації та шляхи удосконалення інституту права власності та інших речових прав в українській правовій системі» (державний реєстраційний номер 0112U007717) 

Мета роботи: дослідження теоретичних, історико-правових та філософських аспектів розвитку інституту права власності та інших речових прав, проблеми реалізації норм інституту права власності та інших речових прав в галузях публічного та приватного права, та на підставі аналізу чинного законодавства та практики його застосування.

Керівник роботи: доктор юридичних наук, доцент Фролов Юрій Миколайович.

 

6. «Економіко-математичні методи і моделі дослідження та оптимізації стратегій розвитку соціально-економічних систем регіону» (№ 0112U007718) - наукова тема кафедри математики та математичних методів.

Мета роботи: дослідження математичного й інструментального апарату оцінки соціально-економічного потенціалу регіональних систем Північного Приазов’я, вивчення їхньої взаємодії та взаємовпливу для розробки і реалізації стратегії сталого розвитку.

Керівник роботи: кандидат педагогічних наук, доцент Каткова Тетяна Ігорівна.

 

7. «Фінансовий механізм забезпечення сталого розвитку соціально-економічних систем», (державний реєстраційний номер № 0111U004341) 

Мета роботи: системний аналіз функціонування фінансового механізму та особливостей використання його основних елементів (фінансових методів і фінансових важелів) для забезпечення сталого розвитку соціально-економічних систем.

Керівник роботи: кандидат економічних наук, доцент Комарова Інна Валентинівна.

 

8. «Сучасний стан і перспективи розвитку бухгалтерського обліку і економічного аналізу діяльності підприємств України», (№ 0110U0022376).

Мета роботи: дослідження сучасного стану та перспектив розвитку бухгалтерського обліку й методики економічного аналізу діяльності вітчизняних суб'єктів господарювання.

Керівник роботи: доктор економічних наук, професор Рудченко Олександр Юрійович.

 

9. «Міжнародний маркетинг в зовнішньоекономічній діяльності підприємств Північноприазовського регіону», (№ 0110U002375).

Мета роботи: розробка методологічних засад використання міжнародного маркетингу з метою вирішення аналітичних, стратегічних і тактичних задач у зовнішньоекономічній діяльності підприємств Північноприазовського регіону.

Керівник роботи: кандидат економічних наук, доцент Тарлопов Ігор Олегович.