Напрями досліджень

Органічне поєднання навчальної та наукової роботи в системі вищої освіти є основоположним принципом, яким керується Бердянський університет менеджменту і бізнесу, поступово трансформуючись у науково-навчальний заклад європейського типу. Потреба у такій трансформації знайшла своє відображення у напрямах наукових досліджень кафедр університету.

 

Тема: «Економіко-математичні методи і моделі дослідження та оптимізації стратегій розвитку соціально-економічних систем регіону»

№ 0112U007718

Термін виконання: 2017-2022 рр.

Тема: «Пріоритетні напрями соціально-економічного розвитку України в умовах реформування»

№ 0114U005575

Термін виконання: 2016-2021 рр.

Тема: «Стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку України»

№ 0114U005559

Термін виконання: 2016-2021 рр.

Тема: «Соціокультурна динаміка розвитку сучасного суспільства»

№ 0114U005560

Термін виконання: 2017-2022 рр.

Тема: «Організація навчання іноземним мовам у немовних ВНЗ у контексті інноваційних освітніх стратегій: зміст, форми, технології»

№ 0115U003479

Термін виконання: 2017-2022 рр.

 


 

 

 
 
 

 

 

 

 CEDIMES  Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie WielkopolskimEkonomii i Innowacji w Lublinie SZKOŁA PRZEDSIÄ KAZIMIERZA KUJAWSKIEGO   Image   Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach         ​