План наукових заходів на 2017 рік

 

Додаток 1

Міжнародні науково-практичні конференції здобуваяів вищої освіти та молодих учених

 

Назва заходу

Тема конференції (семінару).

Основні питання, що пропонуються для обговорення.

Вищий навчальний заклад (установа), відповідальний за проведення заходу (адреса, телефон)

Термін проведення

Кількість учасників від України

Назва зарубіжних країн та кількість учасників від кожної з них

Міністерства, відомства або установи, які є співорганізаторами конференції, семінару від України та зарубіжних країн

1

2

3

4

5

6

7

8

1

VІ Міжнародна науково-практична конференція

Тема конференції:

“Розвиток соціально-економічних систем у трансформаційних умовах”

 

Основні питання, що пропонуються для обговорення:

1) Теоретичні та практичні аспекти аналізу розвитку соціально-економічних систем

2) Облік і аудит в умовах трансформаційної економіки.

3) Актуальні питання теорії та практики застосування  інформаційних технологій та математичних методів і моделей в економіці.

4) Проблеми та перспективи розвитку фінансово-кредитного механізму держави та регіонів.

5) Фінансове забезпечення діяльності суб’єктів господарювання в трансформаційних умовах.

6) Управлінські аспекти забезпечення розвитку соціально-економічних систем.

Бердянський університет менеджменту і бізнесу

 

Адреса:

71118,

Запорізька  обл.,

м. Бердянськ,

вул. Свободи,

117-А;

тел./факс:

(06153) 64-4-01

 

1-2 лютого

2017 р.

80

Білорусь – 1

Болгарія – 1

Грузія – 1

Італія – 1

Казахстан – 1

Польща – 4

Російська Федерація – 2

 

Міністерство освіти і науки України

 

 

Додаток 2

Всеукраїнські науково-практичні конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених

 

 

Назва конференції

Тема конференції (семінару).

Основні питання, що пропонуються для обговорення

Вищій навчальний заклад (установа), відповідальний за проведення заходу (адреса, телефон)

Термін проведення (число, рік)

Кількість учасників

Міністерства, відомства або установи, які є співорганізаторами конференції, семінару

Всього

у т. ч. іногородніх

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

VІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих учених

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема конференції:

“Актуальні проблеми використання економічного потенціалу: держава, регіон, підприємство”

 

Основні питання, що пропонуються для обговорення:

1) Економічний потенціал держави: сучасний стан та перспективи розвитку.

2) Управління  економічним потенціалом регіону.

3) Використання економічного потенціалу підприємства.

4) Розвиток туризму та туристичної діяльності.

Бердянський університет менеджменту і бізнесу

 

Адреса:

71118,

Запорізька обл.,

м. Бердянськ,

вул. Свободи, 101;

тел./факс: (06153)           6-49-45

06-07 квітня

2017 р.

80

40

Міністерство освіти і науки України

2.

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих учених

“Законодавство: історія розвитку, соціальна обумовленість, вдосконалення”

 

Основні питання, що пропонуються для обговорення:

1. Історико-теоретичні та філософські проблеми права

2. Конституційні та міжнародно-правові проблеми законодавства

3.  Проблеми цивільного, господарського права та  процесу.

4. Проблеми кримінального права, кримінології та кримінального процесу.

5. Проблеми адміністративного права та процесу.

6. Екологічне право. Земельне право. Аграрне право.  Природоресурсне право.

7. Трудове право та право соціального забезпечення в Україні.

Бердянський університет менеджменту і бізнесу

 

Адреса:

71118,

Запорізька обл.,

м. Бердянськ,

вул. Свободи, 101;

тел./факс: (06153)         64-4-01

06-07 квітня

2017 р.

100

50

Міністерство освіти і науки України

3.

VІ Всеукраїнська науково-практичнаІнтернет-конференція студентів та молодих учених

Тема конференції:

„Автоматизація та інформаційні технології: стан, досягнення, перспективи розвитку”

 

Основні питання, що пропонуються для обговорення:

1) Сучасні тенденції в розвитку інформаційно-управляючих технологій.

2) Математичні моделі об'єктів та процесів.

3) Прикладні засоби програмування та програмне забезпечення.

4) Спеціалізовані комп'ютерні системи та мережі.

5) Комп'ютерні технології інформаційної безпеки.

6) Автоматизоване керування бізнес -процесами: сучасні методи та системи.

7) Сучасний стан та перспективи розвитку вільнорозповсюджуваного програмного забезпечення.

 

Бердянський університет менеджменту і бізнесу

 

Адреса:

71118,

Запорізька обл.,        м. Бердянськ,

вул. Свободи 117-А;

тел./факс: (06153)        6-44-01, 6-44-02

Е-mail:bumib@ukr.net

15-16 листопада

2017 р.

50

15

1. Міністерство освіти і науки України;

2. Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”;

3. Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”.