План наукових заходів на 2019 рік

 

Міжнародні науково-практичні конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених

у ТОВ «Бердянський університет менеджменту і бізнесу»

Назва конференції

Тема конференції.

Основні питання, що пропонуються для обговорення.

Вищий навчальний заклад (установа), відповідальний за проведення заходу (адреса, телефон)

Термін проведення

(число, місяць, рік)

Кількість учасників від України

Назва зарубіжних країн та кількість учасників  від кожної з них

Міністерства, відомства або установи, які є співорганізаторами конференції, семінару від України та зарубіжних країн

1

2

3

4

5

6

7

VІІІ Міжнародна науково-практична конференція

“Розвиток соціально-економічних систем у трансформаційних умовах”

Тема конференції:

“Розвиток соціально-економічних систем у трансформаційних умовах”

Основні питання, що пропонуються для обговорення:

1) Теоретичні та практичні аспекти аналізу розвитку соціально-економічних систем

2) Облік і аудит в умовах трансформаційної економіки.

3) Актуальні питання теорії та практики застосування  інформаційних технологій та математичних методів і моделей в економіці.

4) Проблеми та перспективи розвитку фінансово-кредитного механізму держави та регіонів.

5) Фінансове забезпечення діяльності суб’єктів господарювання в трансформаційних умовах.

6) Управлінські аспекти забезпечення розвитку соціально-економічних систем.

 

Бердянський університет менеджменту і бізнесу

 

Адреса:

71118,

Запорізька обл..,

м. Бердянськ,

тел.. Свободи, 117а;

тел../факс:

(06153) 6-44-01

19-20

лютого

2019 р.

60

Білорусь – 2

Болгарія – 2

Грузія – 1

Польща – 4

Чехія - 1

 

 

Міністерство освіти і науки України

Міжнародна науково-практична конференція «Феномен культурних погранич: сучасні тенденції»

Тема конференції:

«Феномен культурних погранич: сучасні тенденції»

Основні питання, що пропонуються для обговорення:

  1. Актуальні проблеми викладання мов в умовах білінгвізму;
  2. Етнокультурний феномен Північного Приазов´я та Буковини в контексті міжкультурного діалогу;
  3. Історико-антропологічні та правові проблеми пограниччя

 

Бердянський університет менеджменту і бізнесу

 

Адреса:

71118,

Запорізька обл..,

м. Бердянськ,

тел.. Свободи, 117а;

тел../факс:

(06153) 6-44-01

06-08 вересня 2019 р.

40

Польща – 10

Румунія - 4

Інститут славістики Польської академії наук,

Союз поляків Румунії

 

 

 

Всеукраїнські науково-практичні конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених

у ТОВ «Бердянський університет менеджменту і бізнесу»

Назва конференції

Тема конференції (семінару).

Основні питання, що пропонуються для обговорення

Вищій навчальний заклад (установа), відповідальний за проведення заходу (адреса, телефон)

Термін проведення (число, рік)

Кількість учасників

Міністерства, відомства або установи, які є співорганізаторами конференції, семінару

Всього

у т. ч. іногородніх

1

2

3

4

5

6

7

VІІ Всеукраїнська конференція

“Законодавство: історія розвитку, соціальна обумовленість, вдосконалення”

Тема конференції:

“Законодавство: історія розвитку, соціальна обумовленість, вдосконалення”

Основні питання, що пропонуються для обговорення:

1. Історико-теоретичні та філософські проблеми права

2. Конституційні та міжнародно-правові проблеми законодавства

3.  Проблеми цивільного, господарського права та  процесу.

4. Проблеми кримінального права, кримінології та кримінального процесу.

5. Проблеми адміністративного права та процесу.

6. Екологічне право. Земельне право. Аграрне право.  Природоресурсне право.

7. Трудове право та право соціального забезпечення в Україні.

Бердянський університет менеджменту і бізнесу

 

Адреса:

вул. Свободи, 117а,

м. Бердянськ

Запорізької обл.

71112

 

Телефон:

(06153) 64-401

 

28-29 березня

2019 р.

50

20

Міністерство освіти і науки України

VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих учених

“Актуальні проблеми використання економічного потенціалу: держава, регіон, підприємство”

 

Тема конференції:

“Актуальні проблеми використання економічного потенціалу: держава, регіон, підприємство”

Основні питання, що пропонуються для обговорення:

1) Економічний потенціал держави: сучасний стан та перспективи розвитку.

2) Управління  економічним потенціалом регіону.

3) Використання економічного потенціалу підприємства.

 

Бердянський університет менеджменту і бізнесу

 

Адреса:

71118,

Запорізька обл.,

м. Бердянськ,

вул. Свободи, 101;

тел./факс:

(06153) 6-49-45

18-19 квітня

2019 р.

50

20

Міністерство освіти і науки України

 

Проректор з науково-педагогічної та наукової роботи                                                                                                       Н.В. Рунчева

 
 
 

 

 

 

 CEDIMES  Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie WielkopolskimEkonomii i Innowacji w Lublinie SZKOŁA PRZEDSIÄ KAZIMIERZA KUJAWSKIEGO   Image   Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach         ​