Положення закладу

Про Вчену раду

Регламент Вченої ради

Про раду молодих вчених

Про конкурсну комісію по відбору кандидатів на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників

Про проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників

Про студентське самоврядування

Про підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників

Про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти

Про організацію освітнього процесу

Про порядок надання студентам денного відділення індивідуального графіка навчання

Про студентське наукове товариство

Про міжнародний освітньо-підготовчий центр БУМІБ

Про дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками та здобувачами вищої освіти

Про порядок та умови вибору вибіркових навчальних дисципліни

Про проведення практики студентів вищих навчальних закладів

 

 

ПОЛОЖЕННЯ про офіційний веб-сайт Товариства з обмеженою відповідальністю «Бердянський університет менеджменту і бізнесу» у глобальній інформаційній мережі Інтернет

 
 
 

 

 

 

 CEDIMES  Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie WielkopolskimEkonomii i Innowacji w Lublinie SZKOŁA PRZEDSIÄ KAZIMIERZA KUJAWSKIEGO   Image   Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach         ​