Вступ для здобуття ступеня магістра зі спеціальності 081 "Право"

 

 

 

З 12 по 25 липня 2017 року триває прийом документів до приймальних комісій вступників, які бажають брати участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 “Право” в 2017 році.

Приймається не більше 5 заяв.

 

З 12 по 17 липня 2017 року триває прийом документів до приймальних комісій вступників, які бажають брати участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 “Право” в 2017 році на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки).

 

Вступники, які мають вищу освіту, здобуту за іншою спеціальністю, які бажають брати участь в конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 “Право” в 2017 році, повінні складати додатковий фаховий іспит.

 

З 18 по 20 липня 2017 року вступники, які бажають брати участь в конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 “Право” в 2017 році, на основі ступеня вищої освіти , здобутого за іншою спеціальністю, проходять додаткові вступні випробування у вищому навчальному закладі, там де вони подають заяви.

 

Брати участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 “Право” у вищому навчальному закладі можуть:

 

1) вступники, які не можуть взяти участь в єдиному фаховому вступному випробуванні через наявність у них захворювань, зазначених у Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання (Наказ МОН та МОЗ від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованогму у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837);

 

2) вступники, які для виконання єдиного фахового вступного випробування потребують створення інших особливих умов, ніж зазначені у Переліку, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання  (Наказ МОН та МОЗ від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованогму у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1708/29838, за кодами 0101 — 0104, 0201 — 0203, 0206, 0301 — 0306, 0401, 0501, 0601, 0701, 0702);

 

3) вступники, які звільнені з військової служби після 30 червні 2017 року.

 

Вищий навчальний заклад самостійно визначає зміст та перелік додаткових вступних випробувань.

 

Єдине фахове вступне випробування передбачає виконання екзаменаційної роботи (тесту), що містить три блоки тестових завдань:

 

перший блок — тест загальних навчальних правничих компетентностей, що включає тестування таких  компетентностей: аналітичне мислення; критичне мислення; логічне мислення (далі — блок ТЗНПК); (тривалість 75 хвилин)

 

другий блок — тест з шести базових юридичних (правничих) дисциплін, що включає конституційне право, адміністративне право, цивільне право, цивільний процес, кримінальне право, кримінальний процес (далі — блок Право); (тривалість 105 хвилин)

 

третій блок — тест з іноземної мови (англійська мова, або німецька мова, або французька мова) (далі — блок Іноземна мова) (тривалість 60 хвилин)

 

загальна тривалість випробування становить 240 хвилин

 

ТЗНПК складається з трьох секцій, що сукупно містять 30 тестових завдань.

Секція 1 — Критичне мислення (включає 12 завдань вибіркового типу) — відводиться 25 хвилин,

Секція 2 — Аналітичне мислення (включає 9 завдань вибіркового типу) — відводиться 25 хвилин,

Секція 3 — Логічне мислення  (включає 9 завдань вибіркового типу) — відводиться 25 хвилин.

 

Текстовий модуль з блоку “Право” міститиме 70 тестових завдань з чотирма варіантами відповіді кожне (1 відповідь правильна). На це завдання абітурієнтам буде надано 120 хвилин на відповідь (відведений час в МОН враховують занадто великим, тому можливо цей час буде переглянуто, пропонується виділити 105 хвилин на вирішення цього блоку).

 

Тестові завдання блоків ТЗНПК та Право укладаються українською мовою.

 

Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Assessment (не нижче рівня В1 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); німецької мови, дійсним сертифікатом тестів   TestDaF (не нижче рівня В1 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); французької мови, дійсним сертифікатом тестів DELF або DALE (не нижче рівня В1 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня), звільняється від складання блоку Іноземна мова.

Таким вступникам результат єдиного фахового вступного випробування з блоку Іноземна мова встановлюється на максимальному рівні (200 балів).

 

Результати вступних випробувань у вищих навчальних закладах визначаються у вигляді оцінок за шкалою 100 — 200 балів відповідно до таблиць відповідності тестових балів рейтинговій оцінці. Тестовий бал визначається окремо за кожний із блоків.

Рейтингові оцінки за блоками ТЗНПК, Право та Іноземна мова встановлюються лише тим вступникам, які подолали поріг “склав/не склав” (мінімальна рейтингова оцінка “100 балів” має відповідати значенню порогового бала “склав/не склав”).

 

Результати зазначаються в екзаменаційній картці, що є додатком до екзаменаційного листка

 

Єдине фахове вступне випробування  проводиться   03 серпня 2017 року о 1000

 

Вступники зобов’язані своєчасно прибути до пункту тестування з документом, що посвідчує особу (паспортом) та екзаменаційним листом.

 

Офіційне оголошення результатів на інформаційних сторінках вступників “Кабінет вступника” - 15 серпня 2017 року, у Єхдиної державної електронної бази з питань освіти — 18 серпня 2017 року.

 

Доступ до “Кабінету вступника” за логіном та паролем, вказаними в екзаменаційному листку

 

Додаткова сесія (проведення єдиного фахового випробування) проводиться   14 серпня 2017 року, початок в аудіторії о 1000 , пункт тестування лише в м. Києві.

Рішення про допуск вступника для участі в другій сесії приймається регламентною комісією РЦОЯО (на території обслуговування якого вступник проходив іспит).

Право взяти участь в додатковій сесії мають учасники, які брали участь у випробуванні, але:

1) стосовно них допущено порушення процедури проведення (подання заяви учасником — у день проведення випробування безпосередньо в пункті тестування)

2) не змогли завершити роботу в зв’язку з різким погіршенням стану здоров’я або виникненням інших обставин у пункті тестування (подання заяви до 07 серпня 2017 року).

 

Вступник має право протягом 3 календарних днів із дня офіційного оголошення результатів, включаючи день оголошення, тобто до 17 серпня 2017 року, подати апеляційну заяву щодо результатів до УЦОЯО (поштою на електронну адресу).

Розгляд заяв здійснюється апеляційною комісією  УЦОЯО

 

Прохідний бал конкурсу кожен ВНЗ визначає самостійно.

 

Зарахування до ВНЗ проходить до 5 вересня 2017 року.

Фото: