Положення університету

 

Положення про Вчену раду ТОВ «Бердянський університет менеджменту і бізнесу»

 

Регламент Вченої ради ТОВ «Бердянський університет менеджменту і бізнесу»

 

ПОЛОЖЕННЯ про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у ТОВ "Бердянський університет менеджменту і бізнесу"

 

Положення про міжнародний освітньо-підготовчий центр БУМіБ

 

 Положення про раду молодих вчених

 

Положення про студентське наукове товариство

 

Положення про організацію освітнього процесу

 

Положення про порядок надання студентам денного відділення індивідуального графіка навчання

 

КОНЦЕПЦІЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ ТОВ «Бердянський університет менеджменту і бізнесу» на 2018-2020 рр.

 

Положення про студентське самоврядування

 

Положення про дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками та здобувачами вищої освіти Бердянського університету менеджменту і бізнесу

 

Положення про вибіркові дисципліни в БУМІБ

 

КОДЕКС ЧЕСТІ СТУДЕНТА ТОВ «БЕРДЯНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ І БІЗНЕСУ»

 

ПОЛОЖЕННЯ про офіційний веб-сайт Товариства з обмеженою відповідальністю «Бердянський університет менеджменту і бізнесу» у глобальній інформаційній мережі Інтернет

 

Положення про підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників

 
 
 

 

 

 

 CEDIMES  Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie WielkopolskimEkonomii i Innowacji w Lublinie SZKOŁA PRZEDSIÄ KAZIMIERZA KUJAWSKIEGO   Image   Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach         ​