Правознавство

Шифр: 
8.03040101
Область знаний: 
Право 0304

Бердянський університет менеджменту і бізнесу здійснює підготовку магістрів   галузі знань 0304 “Право”, спеціальності 8.03040101 “Правознавство”. Програма підготовки: “Організація правового забезпечення підприємницької діяльності”.

 

Нормативний термін навчання — 1,5  року (на базі освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”або “спеціаліст”).

 • Кваліфікаційний рівень – магістр.
 • Кваліфікація: юрист

Зміст спеціальної професійної підготовки магістра-юриста значно відрізняється від підготовки бакалаврів і спеціалістів.

Це більш високий рівень вищої освіти, що передбачає глибоке освоєння теоретичних аспектів напряму підготовки та орієнтує студента на науково-дослідницьку діяльність. Після закінчення магістратури випускнику видається диплом про вищу професійну освіту із присвоєнням ступеня „магістр” із правом викладання у вищій школі.

 

Магістр права може обіймати наступні посади:

 • суддя всіх ланок судової системи України;
 • прокурор, помічник прокурора;
 • слідчий (органів СБУ, МВС, прокуратури) та інші посади в правоохоронних органах
 • адвокат; нотаріус та інші посади органів юстиції;
 • юрисконсульт юридичних осіб усіх форм власності;
 • посади в органах державної влади та місцевого самоврядування;
 • викладач вищого навчального закладу та інш.

Базовими знаннями магістра є:

 

I. Нормативні навчальні дисципліни:

1.1        Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки: філософія права; цивільний захист; педагогіка і психологія вищої школи та Болонський процес.

1.2        Цикл професійної та практичної підготовки:

методологія наукових правових досліджень, договірне право, господарсько-процесуальне право, охорона праці в галузі.

 

II. Вибіркові навчальні дисципліни:

2.1 Цикл професійної та практичної підготовки: актуальні проблеми цивільного та господарського права, правове регулювання інвестиційної діяльності; безпека бізнесу; економічна діяльність підприємств; корпоративне право; правове регулювання оподаткування суб'єктів підприємницької діяльності; проблеми права власності та інших речових прав в Україні.

Та інші навчальні дисципліни, передбачені навчальним планом.

З метою забезпечення формування у магістрів права професійних навичок та вміння застосовувати отримані теоретичні знання у своїй  діяльності, а також для становлення професійної культури юриста навчальним планом передбачені наступні види практик:

 • виробнича практика (3-ий семестр, тривалість 4  тижні);
 • педагогічна (3-ий семестр, тривалість 4  тижні).

Підсумкова атестація проводиться у формі захисту магістерської роботи  і комплексного державного іспиту.

 

Перелік основних посад, які може обіймати випускник

№ п/п

Назва і шифр професійної групи

Первинна посада

1

Юрисконсульти

1.1. Юрисконсульт на підприємстві

1.2. Юрисконсульт в комерційному банку

1.3. Юрисконсульт в страховій компанії

1.4. Юридичний консультант в аудиторській фірмі

1.5. Юрисконсульт в державних органах виконавчої влади та місцевого самоврядування

1.6. Юрисконсульт в державних установах та організаціях

2

Фахівці в галузі правознавства і прокурорського нагляду, правоохоронних органів

2.1. Адвокат, помічник-адвоката

2.2. Помічник прокурора з питань загального нагляду, слідчий прокуратури, слідчій МВС, СБУ, інспектори та оперуповноважені та інші співробітники МВС, СБУ, митного контролю, податкової адміністрації та міліції, виконавчої служби, та ін.

3

Арбітри і судді

3.1. Суддя господарського суду, консультант господарського суду, помічник судді господарського суду

3.2. Суддя суду загальної юрисдикції, консультант суду

4

Інші фахівці в галузі правознавства

4.1. Нотаріус

4.2. Державний нотаріус

4.3. Радник з юридичних питань

4.4. Експерт з питань правової експертизи

5

Наукові співробітники (правознавство)

5.1. Науковий співробітник

6

Викладачі навчальних закладів

6.1. Асистент

6.2. Викладач

 

 
 
 

 

 

 

 CEDIMES  Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie WielkopolskimEkonomii i Innowacji w LublinieWarszawska Wyższa Szkoła Biznesu SZKOŁA PRZEDSIÄ KAZIMIERZA KUJAWSKIEGO   Image "БИП-Институт правоведения"  Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach         ​