Програми вступних випробувань

 

Спеціальність 051 "Економіка"

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ абітурієнтів, які вступають на основі базової та повної вищої освіти для здобуття освітнього ступеня магістра зі спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації “Економіка підприємства”

ПРОГРАМА ДОДАТКОВОГО ВИПРОБУВАННЯ абітурієнтів, які вступають на основі базової та повної вищої освіти для здобуття ступеня магістра зі спеціальностей 051 «Економіка», 075 «Маркетинг»

ПРОГРАМА ФАХОВОГО випробування З ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА абітурієнтів, які вступають на основі диплома молодшого спеціаліста для здобуття освітнього ступеня бакалавр зі спеціальності 051 «Економіка» (на 2 (3) курс за нормативним терміном навчання)

Програма додаткового випробування абітурієнтів, які вступають на основі диплому молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра зі спеціальностей 051 "Економіка", 072 "Фінанси, банківська справа та страхування", 071 "Облік і оподаткування", 073 "Менеджмент" (на 2(3) курс за нормативним терміном навчання)

 

Спеціальність 071 "Облік і оподаткування"

Програма фахового випробування з обліку і оподаткування абітурієнтів, які вступають на основі диплому молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра зі спеціальності 071 "Облік і оподаткування" (на 2(3) курс за нормативним терміном навчання)

Програма додаткового випробування абітурієнтів, які вступають на основі диплому молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра зі спеціальностей 051 "Економіка", 072 "Фінанси, банківська справа та страхування", 071 "Облік і оподаткування", 073 "Менеджмент" (на 2(3) курс за нормативним терміном навчання)

 

Спеціальність 072 "Фінанси, банківська справа та страхування"

Програма фахового випробування з фінансів, банківської справи та страхування абітурієнтів, які вступають на основі диплому молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра зі спеціальності 071 "Облік і оподаткування" (на 2(3) курс за нормативним терміном навчання)

Програма додаткового випробування абітурієнтів, які вступають на основі диплому молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра зі спеціальностей 051 "Економіка", 072 "Фінанси, банківська справа та страхування", 071 "Облік і оподаткування", 073 "Менеджмент" (на 2(3) курс за нормативним терміном навчання)

 

Спеціальність 073 "Менеджмент"

ПРОГРАМА ФАХОВОГО випробування З МЕНЕДЖМЕНТУ абітурієнтів, які вступають на основі диплома молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра зі спеціальності 073 «Менеджмент» (за нормативним терміном навчання)

ПРОГРАМА СПІВБЕСІДИ З МЕНЕДЖМЕНТУ абітурієнтів, які вступають на основі диплома молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра зі спеціальності 073 «Менеджмент» (за нормативним терміном навчання)

Програма співбесіди для абітурієнтів, які вступають на основі базової  вищої освіти для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» зі спеціальноісті 073 «Менеджмент»

Програма фахового випробування для абітурієнтів, які вступають на основі базової  вищої освіти для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» зі спеціальноісті 073 «Менеджмент»

Програма додаткового випробування абітурієнтів, які вступають на основі диплому молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра зі спеціальностей 051 "Економіка", 072 "Фінанси, банківська справа та страхування", 071 "Облік і оподаткування", 073 "Менеджмент" (на 2(3) курс за нормативним терміном навчання)

Програма додаткового випробування абітурієнтів, які вступають на основі базової вищої освіти для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" зі спеціальності 073 "Менеджмент"

 

Спеціальність 075 "Маркетинг"

 

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ абітурієнтів, які вступають на основі базової та повної вищої освіти для здобуття освітного ступеня магістра зі спеціальності 075 «Маркетинг»

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ З МАРКЕТИНГУ абітурієнтів, які вступають на основі диплому молодшого спеціаліста для здобуття освітнього ступеня бакалавр зі спеціальності 075 «Маркетинг» (за нормативним терміном навчання)

ПРОГРАМА ДОДАТКОВОГО ВИПРОБУВАННЯ абітурієнтів, які вступають на основі базової та повної вищої освіти для здобуття ступеня магістра зі спеціальностей 051 «Економіка», 075 «Маркетинг»

 

 

Спеціальність 081 "Право"

Програма комплексного фахового випробування для вступу на освітню програму підготовки бакалавра спеціальності  081 "Право" на основі базової вищої освіти

Програма для конкурсного відбору на навчання для здобуття ступеня магістра зі спеціальності 081 "Право"

Програма додаткового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра зі спеціальності 081 Право на основі здобуття ступеня (ОКР) вищої освіти за іншою спеціальністю

Програма додаткового вступного випробування з дисципліни "Історія України" для абітурієнтів, які вступають на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання) для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 081 «Право» на основі раніше здобутого освітнього ступеня / освітньо-кваліфікаційного рівня за іншою спеціальністю

Програма фахового вступного випробування з дисципліни "Основи правознавства" для абітурієнтів, які вступають на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання) для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 081 «Право» на основі раніше здобутого освітнього ступеня / освітньо-кваліфікаційного рівня за іншою спеціальністю

 

Спеціальність 122 "Комп`ютерні науки"

 

Програма фахового випробування для абітурієнтів, які вступають на основі диплома молодшого спеціаліста, базової та повної вищої освіти для здобуття ступеня бакалавра за напрямом підготовки 6.050101 «Комп`ютерні науки»  (за нормативним терміном навчання)

Програма додаткового випробування для абітурієнтів, які вступають на основі диплома молодшого спеціаліста, базової та повної вищої освіти для здобуття ступеня бакалавра за напрямом підготовки 6.050101 «Комп`ютерні науки»  (за нормативним терміном навчання)

Програма фахового випробування для абітурієнтів, які вступають на основі базової та повної вищої освіти для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 122 «Комп`ютерні науки»

Програма додаткового випробування для абітурієнтів, які вступають на основі базової та повної вищої освіти для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 122 «Комп`ютерні науки»

 

Спеціальність 242 "Туризм"

Програма співбесіди для абітурієнтів, які вступають на основі диплома молодшого спеціаліста, базової та повної вищої освіти для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 242 «Туризм»  (за нормативним терміном навчання)

Програма фахового випробування для  абітурієнтів, які вступають на основі диплома молодшого спеціаліста,  базової та повної вищої освіти для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 242 «Туризм»  (за нормативним терміном навчання)

Програма додаткового випробування абітурієнтів, які вступають на основі диплому молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра зі спеціальностей 051 "Економіка", 072 "Фінанси, банківська справа та страхування", 071 "Облік і оподаткування", 073 "Менеджмент", 242 "Туризм" (на 2(3) курс за нормативним терміном навчання)

 

Програми вступних випробувань для абітурієнтів, що вступають за спеціальними умовами

 

Програми вступного випробування з української мови та літератури у формі вступного іспиту (замість ЗНО) для абітурієнтів, що вступають за спеціальними умовами щодо участі у конкурсному відборі для здобуття освітнього ступеня "Бакалавр" на основі повної загальної середньої освіти за спеціальностями: 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 075 “Маркетинг”, 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 "Менеджмент", 081 "Право", 122 "Компютерні науки", 242 "Туризм"

Програми вступного випробування з української мови та літератури у формі співбесіди (замість ЗНО) для абітурієнтів, що вступають за спеціальними умовами щодо участі у конкурсному відборі для здобуття освітнього ступеня "Бакалавр" на основі повної загальної середньої освіти за спеціальностями: 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 075 “Маркетинг”, 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 "Менеджмент", 081 "Право", 122 "Компютерні науки", 242 "Туризм"

Програми вступного випробування з математики у формі співбесіди (замість ЗНО) для абітурієнтів, що вступають за спеціальними умовами щодо участі у конкурсному відборі для здобуття освітнього ступеня "Бакалавр" на основі повної загальної середньої освіти за спеціальностями: 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 075 “Маркетинг”, 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 "Менеджмент", 081 "Право", 122 "Компютерні науки", 242 "Туризм"

Програма вступного випробування з Історії України для абітурієнтів, що вступають за спеціальними умовами для здобуття ОС «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти

Програма вступного випробування з МАТЕМАТИКИ для абітурієнтів, що вступають за спеціальними умовами для здобуття ОС «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти

Програма вступного випробування з Фізики для абітурієнтів, що вступають за спеціальними умовами для здобуття ОС «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти

Програма вступного випробування з Географії у формі вступного іспиту (замість зовнішнього незалежного оцінювання) для абітурієнтів, що вступають за спеціальними умовами щодо участі у конкурсному відборі для абітурієнтів для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти

 

 

Програми вступних випробувань для абітурієнтів Економіко-правового коледжу

 

Програма вступного випробування з фаху для абітурієнтів, які вступають на основі ОКР “молодший спеціаліст” для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальністю 5.03060101 «Організація виробництва»

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ (СПІВБЕСІДА) для осіб, які мають спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі при вступі для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»на основі повної загальної середньої освіти за спеціальностями:  051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємство, торгівля та біржова діяльність», 081 «Право», 121 «Інженерія програмного забезпечення», 122 «Комп'ютерні науки», 242 «Туризм»

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ (ВСТУПНИЙ ІСПИТ) для осіб, які мають спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі при вступі для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» на основі повної загальної середньої освіти за спеціальностями: 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємство, торгівля та біржова діяльність», 081 «Право», 121 «Інженерія програмного забезпечення», 122 «Комп'ютерні науки», 242 «Туризм»

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (ДИКТАНТ) для абітурієнтів, які вступають на основі базової загальної середньої освіти для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»  для абітурієнтів, які вступають на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Кваліфікований робітник» за спеціальностями: 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємство, торгівля та біржова діяльність», 081 «Право», 121 «Інженерія програмного забезпечення», 122 «Комп’ютерні науки», 242 «Туризм»

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ "ШКІЛЬНИЙ КУРС МАТЕМАТИКИ" для абітурієнтів, які вступають на основі базової загальної середньої освіти для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»  для абітурієнтів, які вступають за спеціальностями: 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємство, торгівля та біржова діяльність», 081 «Право», 121 «Інженерія програмного забезпечення», 122 «Комп’ютерні науки», 242 «Туризм»

Програма вступного випробування з Математики для абітурієнтів, що вступають за спеціальними умовами для здобуття ОКР «Молодший спеціаліст» на основі повної загальної середньої освіти

Програма вступного випробування з Історії України  для здобуття ОКР «Молодший спеціаліст» на основі базової загальної середньої освіти

Програма вступного випробування з Історії України для абітурієнтів, що вступають за спеціальними умовами для здобуття ОКР «Молодший спеціаліст» на основі повної загальної середньої освіти

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 CEDIMES  Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie WielkopolskimEkonomii i Innowacji w LublinieWarszawska Wyższa Szkoła Biznesu SZKOŁA PRZEDSIÄ KAZIMIERZA KUJAWSKIEGO   Image   Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach         ​

 

 

 

T