Склад кафедри

 

Юрченко Юлія Юріївна

Завідувач кафедри, доктор економічних наук, доцент

У 2013 р. захистила докторську дисертацію за спеціальністю  08.00.03 «Економіка та управління національним господарством». Тема: «Трансформація інституту оптової торгівлі України»

У 2006 р. було присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки і управління інноваційною діяльністю

Тематика НДР: «Науково-методологічне обґрунтування розробки Дорожньої Карти розвитку туризму», «Механізм адаптації закордонного досвіду туристичної діяльності в економіку України»

е-mail: yuliya_yurchenko@i.ua

Відомості про підвищення кваліфікації: Бердянський державний педагогічний університет, кафедра економіки, підприємництва та фінансів; 10.06.2019-10.12.2019р. (180 год, 6 кредитів ЄКТС)

 

 

 

Горяча Оксана Любомирівна

Кандидат економічних наук, доцент

У 2007 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємством». Тема: «Управління виробничим потенціалом промислових підприємств»

У 2012 р. було присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки підприємств

Тематика НДР: потенціал підприємства, інвестиційно-інноваційний розвиток підприємства, держави

е-mail: oksanaapap@ukr.net

Відомості про підвищення кваліфікації: Бердянський державний педагогічний університет, Сертифікат №39/02-17. Кафедра економіки підприємств та економічної теорії, (05.10.2017р.)

 

 

 

 

Антошкін Вадим Костянтинович

Доктор економічних наук, доцент

У 2019 р. захистив докторську дисертацію за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

У 2015 р. було присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки підприємств

Тематика НДР: «Управління соціально-економічною безпекою суб’єктів аграрного бізнесу: теорія, методологія, практика»

Відомості про підвищення кваліфікації:

1. Бердянський державний педагогічний університет. Свідоцтво ПК 02125220/000580-17; за напрямом: «Економіка і підприємництво (фінанси і кредит)». Тема: «Фінансово-аналітичний інструментарій корпоративних відносин в аграрній сфері» (15.06.2017 р.).

2. Бердянський державний педагогічний університет; кафедра економіки, підприємництва та фінансів. Сертифікат (реєстраційний №42/02-19; 10.06.2019-10.12.2019р. (180 год, 6 кредитів ЄКТС)

 

 

 Бритвєнко Анастасія Сергіївна

Кандидат економічних наук, доцент

У 2014 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка». Тема: «Регіональні аспекти формування структури та регулювання розвитку ринку соняшнику»

У 2015 р. було присвоєно вчене звання доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту

Тематика НДР: Економіка та управління аграрних та переробних підприємств

е-mail: lovely72355@gmail.com

Відомості про підвищення кваліфікації:

1. Бердянський державний педагогічний університет. Свідоцтво ПК 02125220/000581-17, за напрямом: «Економіка і підприємництво (фінанси і кредит)». Тема: «Фінансовий механізм забезпечення діяльності корпоративних структур олієжирової підгалузі України», (15.06.2017р.).

2. Бердянський державний педагогічний університет, кафедра економіки, підприємництва та фінансів. Сертифікат (реєстраційний №40/02-19); 10.06.2019-10.12.2019р. (180 год, 6 кредитів ЄКТС.)

 

 

Добренко Олег Олегович

Кандидат економічних наук, доцент

У 2015 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством». Тема: «Організаційно-економічний механізм державного регулювання професійного ринку праці»

Тематика НДР: Професійний ринок праці

е-mail: dobrenko@i.ua

Відомості про підвищення кваліфікації:Бердянський державний педагогічний університет. Сертифікат №44/02-17. Кафедра економіки підприємств та економічної теорії, (05.10.2017р.)

 

 

Клименко Анна Анатоліївна

Кандидат економічних наук, доцент

У 2012 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством». Тема: «Управління розвитком землекористування у сільському господарстві»

У 2015 р. було присвоєно вчене звання доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту

Тематика НДР: «Регіональні стратегії управління сталим розвитком аграрного ринку: теорія, методологія, практика»

е-mail: annaklimenko81@ukr.net

Відомості про підвищення кваліфікації:

1. Бердянський державний педагогічний університет, за напрямом: «Економіка і підприємництво (фінанси і кредит)». Свідоцтво ПК 02125220/000583-17, 15 червня 2017 року.

2. Бердянський державний педагогічний університет. Кафедра економіки, підприємництва та фінансів. Сертифікат №43/02-19; 10.06.2019-10.12.2019р.

 

 

 

Міхов Леонід Іванович

Кандидат економічних наук, доцент

У 1983 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.07.02  «Економіка сільського господарства і АПК». Тема: «Усиление материальной заинтересованности руководителей и специалистов в повышении работы консервных заводов (цехов) по переработке плодов и овощей в колхозах»

У 1991 р. було присвоєно вчене звання доцент кафедри політичної економії

Тематика НДР: «Удосконалення матеріального стимулювання робітників у сільському господарстві»

е-mail: kirovalyuda@gmail.com

Відомості про підвищення кваліфікації:

1. Бердянський державний педагогічний університет. Свідоцтво ПК 02125220/000409-16, за напрямом «Менеджмент і адміністрування», Тема: «Методичні підходи до оцінювання корпоративної культури» (30.11.2016 р.)

2. Бердянський державний педагогічний університет. Кафедра економіки, підприємництва та фінансів. Сертифікат (реєстраційний №41/02-19); 10.06.2019-10.12.2019р. (180 год, 6 кредитів ЄКТС)

 

 

 

 

 

Рунчева Наталія Вікторівна

Доктор економічних наук, доцент

У 2017 р. захистила докторську дисертацію за спеціальністю  08.00.03 «Економіка та управління національним господарством». Тема: «Формування та розвиток корпоративних відносин в аграрній сфері: теорія, методологія, практика»

У 2014 р. було присвоєно вчене звання доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту

Тематика НДР: «Формування та розвиток корпоративних відносин в аграрній сфері України»

е-mail: runnata@ukr.net

Відомості про підвищення кваліфікації:

1. Бердянський державний педагогічний університет, напрям «Економіка і підприємництво» (фінанси і кредит). Свідоцтво ПК № 02125220/000587-17 від 15 червня 2017 р. (15.05.2017-15.06.2017) (120 год, 4 кредити ЄКТС).

2. Бердянський державний педагогічний університет, кафедра економіки, підприємництва та фінансів. Сертифікат (реєстраційний №44/02-19); 10.06.2019-10.12.2019р. (180 год, 6 кредитів ЄКТС).

 

 

Степанова Вікторія Олександрівна

Старший викладач

У 2004 р. закінчила Київський славістичний університет зі спеціальності «Облік і аудит» та отримала кваліфікацію магістра з обліку і аудиту в управління підприємницької діяльністі

тематика НДР: «Фінансовий механізм забезпечення сталого розвитку соціально-економічних систем»

Відомості про підвищення кваліфікації: Бердянський державний педагогічний університет. Свідоцтво ПК 02125220/000588-17, за напрямом: «Економіка і підприємництво (фінанси і кредит)», Тема: «Економічна сутність та теоретичні основи формування золотовалютних резервів», (15.06.2017р.)

е-mail: stepanova_v80@ukr.net

 

 

 

 

 

Сільченко Ірина Анатоліївна

Старший викладач

У 2006 р. закінчила Донецький державний університет економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського зі спеціальності «Економіка підприємства» та отримала кваліфікацію магістра з економіки підприємства

Відомості про підвищення кваліфікації: Бердянський державний педагогічний університет. Сертифікат №43/02-17,  кафедра економіки підприємств та економічної теорії, (05.10.2017р.)

тематика НДР: «Економіка й організація інноваційної діяльності підприємства»

е-mail: silchirina@ukr.net

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 CEDIMES  Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie WielkopolskimEkonomii i Innowacji w Lublinie SZKOŁA PRZEDSIÄ KAZIMIERZA KUJAWSKIEGO   Image   Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach         ​