Склад кафедри

 

Юрченко Юлія Юріївна

Завідувач кафедри, доктор економічних наук, доцент

У 2013 р. захистила докторську дисертацію за спеціальністю  08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

У 2006 р. було присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки і управління інноваційною діяльністю

Тематика НДР: «Науково-методологічне обґрунтування розробки Дорожньої Карти розвитку туризму», «Механізм адаптації закордонного досвіду туристичної діяльності в економіку України»

 

 

 

 

 

 

Горяча Оксана Любомирівна

Кандидат економічних наук, доцент

У 2007 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю   08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємством»

У 2012 р. було присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки підприємств

Тематика НДР: потенціал підприємства, інвестиційно-інноваційний розвиток підприємства, держави

 

 

Антошкін Вадим Костянтинович

Доктор економічних наук, доцент

У 2019 р. захистив докторську дисертацію за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

У 2015 р. було присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки підприємств

Тематика НДР: «Управління соціально-економічною безпекою суб’єктів аграрного бізнесу: теорія, методологія, практика»

 

 

Бритвєнко Анастасія Сергіївна

Кандидат економічних наук, доцент

У 2014 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»

У 2015 р. було присвоєно вчене звання доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту

Тематика НДР: Економіка та управління аграрних та переробних підприємств

е-mail: lovely72355@gmail.com

 

 

Добренко Олег Олегович

Кандидат економічних наук, доцент

У 2015 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Тематика НДР: Професійний ринок праці

е-mail: dobrenko@i.ua

 

 

 

Клименко Анна Анатоліївна

Кандидат економічних наук, доцент

У 2012 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

У 2015 р. було присвоєно вчене звання доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту

Тематика НДР: «Регіональні стратегії управління сталим розвитком аграрного ринку: теорія, методологія, практика»

 е-mail: annaklimenko81@ukr.net

 

 

 

Міхов Леонід Іванович

Кандидат економічних наук, доцент

У 1983 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.07.02  «Економіка сільського господарства і АПК»

У 1991 р.  було присвоєно вчене звання доцент кафедри політичної економії

Тематика НДР: «Удосконалення матеріального стимулювання робітників у сільському господарстві»

 

 

 

 

 

Рунчева Наталія Вікторівна

Доктор економічних наук, доцент

У 2017 р. захистила докторську дисертацію за спеціальністю  08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

У 2014 р. було присвоєно вчене звання доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту

Тематика НДР: «Формування та розвиток корпоративних відносин в аграрній сфері України»

е-mail: runnata@ukr.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Попова Наталя Олександрівна

Старший викладач.

 

 

 

Степанова Вікторія Олександрівна

Старший викладач

тематика НДР; «Фінансовий механізм забезпечення сталого розвитку соціально-економічних систем»

 
 
 

 

 

Сільченко Ірина Анатоліївна

Старший викладач

тематика НДР: «Економіка й організація інноваційної діяльності підприємства»

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 CEDIMES  Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie WielkopolskimEkonomii i Innowacji w Lublinie SZKOŁA PRZEDSIÄ KAZIMIERZA KUJAWSKIEGO   Image   Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach         ​