Склад кафедри Менеджменту

На кафедрі працюють 9 викладачів, у тому числі: 2 доктори економічних наук, професори; 5 кандидати економічних наук, з них 3 доценти; 2 старших викладача.

Науково-педагогічний персонал кафедри має багаторічний стаж та досвід роботи у закладах вищої освіти, впроваджують інноваційні підходи до викладання.

Столяров Василь Федосійович — завідувач кафедри менеджменту, доктор економічних наук, професор 

Кафедру менеджменту  очолює Столяров Василь Федосійович  – доктор економічних наук, професор.  У 1967 р. закінчив Одеський технічний інститут ім. М.В. Ломоносова, Спеціальність: «Дозіметрія та захист», кваліфікація: інженер-електрик.

У 1990 р. захистив докторську дисертацію спеціальність: 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством». У 1992 р. було присвоєно вчене звання професор за спеціальністю  08.00.03 «Економіка та управління національним господарством».

Член Міжнародної наукової ради наукового журналу «Економічний вісник Донбасу». Заступник головного редактора науково-економічного журналу «Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу». Член Робочої групи Хмельницької ОДА з проблем впровадження системи «Прогнозування — Програмування — Бюджетування». Член Спеціалізованої вченої ради по захисту докторських дисертацій при Науково-дослідному економічному інституті Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Є автором понад 200 наукових праць. Має наступні відзнаки:  академік економічних наук України зі спеціальності «Теорія та моделі економічного росту», заслужений діяч науки і техніки України. 

Є науковим керівником  наукової школи «Менеджмент і фінансовий механізм сталого розвитку».

Досліджує питання управління інноваційною та інвестиційною діяльністю,  формуванням структури фінансового капіталу підприємств.

Викладає дисципліни: публічне адміністрування, інвестиційний менеджмент

e-mаil: stolyarowf@ukr.net

 

 

Антошкіна Лідія Іванівна — професор кафедри менеджменту, доктор економічних наук, професор

У 2006 р.  захистила докторську дисертацію за спеціальністю: 08.02.03 «Організація управління, планування та регулювання економікою».  У 2010 р. було присвоєно вчене звання професора  кафедри  менеджменту.

Є головним редактором Науково-економічного журналу «Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу». Очолює наукову школу  «Науково-практичні засади ефективного відтворення та інтелектуального потенціалу держави». Досліджує питання управління наукою та освітою, розвитку інтелектуального потенціалу держави.

Викладає дисципліну: методологія і організація наукових досліджень.

e-mаil: bip2@ukr.net

 

 

Княженко Ірина Іванівна — доцент кафедри менеджменту, кандидат економічних наук

У 2015 р.. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю  08.00.03 «Економіка та управління національним господарством».

Досліджує питання  державного регулювання в агропродовольчій системі.

Викладає дисципліни: публічне адміністрування.

e-mаil: irynaknyazhenko@gmail.com

 

 

 

Соловйов Денис Ігорович – доцент кафедри менеджменту, кандидат економічних наук

У 2013 р.. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю  08.00.03 «Економіка та управління національним господарством».

Досліджує питання  управління діяльністю підприємств, державного регулювання туристичної сфери.

Викладає дисципліни: управлінське консультування.

e-mаil: 7solovyov7@gmail.com

 

 

Фролова Галина Іванівна – доцент кафедри менеджменту, кандидат економічних наук, доцент

У 2003 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю  08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами». У 2006 р.  присвоєно вчене звання  доцент кафедри  менеджменту.

Досліджує питання стратегічного управління конкурентоспроможністю підприємств, проблем інвестування в Україні.

Викладає дисципліни:  ділове адміністрування, управління конкурентоспроможністю організації, інвестиційний менеджмент.

e-mаil: gi_frolova@ukr.net

 

 

Шило Катерина Михайлівна – доцент кафедри менеджменту, кандидат економічних наук, доцент

У 2013 р.  захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю  08.00.03 «Економіка та управління національним господарством». У 2015 р.  присвоєно вчене звання  доцент кафедри  менеджменту.

Досліджує питання  пов'язані з управлінням персоналом, формуванням регіональної кластерної політики.

e-mаil: bumibkafmen@gmail.com

 

 

 

Кірова Людмила Леонідовна — доцент кафедри менеджменту, кандидат економічних наук, доцент

У 2012 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.02 «Світове господарство та міжнародні економічні відносини». У 2015 році присвоєно вчене звання доцент кафедри економічної теорії.

Досліджує питання адаптації національних агропродововольчих систем до викликів глобалізації.

Викладає дисципліни: міжнародна економіка, менеджмент ЗЕД.

 

 

Трикоз Ірина Володимирівна — старший викладач кафедри менеджменту

У 2006 році закінчила магістратуру зі спеціальності «Менеджмент організацій» у ПВНЗ «Бердянський інститут підприємництва».

Досліджує питання інноваційного розвитку, менеджменту та сучасних методів навчання

Викладає дисципліни: менеджмент.

 

 

 

 

Скворцова Ольга В’ячеславівна – старший викладач кафедри менеджменту

У 2006 році закінчила магістратуру зі спеціальності «Менеджмент організацій» у ПВНЗ «Бердянський інститут підприємництва».

Досліджує проблеми розвитку людського капіталу підприємства.

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 CEDIMES  Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie WielkopolskimEkonomii i Innowacji w Lublinie SZKOŁA PRZEDSIÄ KAZIMIERZA KUJAWSKIEGO   Image   Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach         ​