Склад кафедри

 

Станом на 01.09.2018 р. на кафедрі менеджменту працюють 9 викладачів, у тому числі: 2 доктори економічних наук, професори, 5 кандидати економічних наук, з них 3 доценти, 2 старших викладача.

Викладачі кафедри мають багаторічний стаж та досвід роботи у вищих навчальних закладах, впроваджують інноваційні підходи до викладання.

 

Столяров Василь Федосійович, завідувач кафедри

Кафедру менеджменту  очолює Столяров Василь Федосійович  – доктор економічних наук, професор.  У 1967 р. закінчив Одеський технічний інститут ім. М.В. Ломоносова, Спеціальність: “Дозіметрія та захист”, кваліфікація: інженер-електрик.

 У 1990 р. захистив докторську дисертацію спеціальність: 08.00.03 “Економіка та управління національним господарством”. У 1992 р. було присвоєно вчене звання професор за спеціальністю  08.00.03 “Економіка та управління національним господарством”.

Член Міжнародної наукової ради наукового журналу "Економічний вісник Донбасу". Заступник головного редактора науково-економічного журналу "Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу". Член Робочої групи Хмельницької ОДА з проблем впровадження системи “Прогнозування — Програмування — Бюджетування”. Член Спеціалізованої вченої ради по захисту докторських дисертацій при Науково-дослідному економічному інституті Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Є автором понад 200 наукових праць. Має наступні відзнаки:  академік економічних наук України зі спеціальності “Теорія та моделі економічного росту”, заслужений діяч науки і техніки України. 

Є науковим керівником  наукової школи «Менеджмент і фінансовий механізм сталого розвитку».

Досліджує питання управління інноваційною та інвестиційною діяльністю,  формуванням структури фінансового капіталу підприємств.

Викладає дисципліни: Контролінг, адміністративний менеджмент, публічне адміністрування, фінансовий менеджмент, інвестиційний менеджмент

e-mаil:      stolyarowf@ukr.net

 

 

Антошкіна Лідія Іванівна - професор кафедри менеджменту і туризму, доктор економічних наук, професор.

У 2006 р.  захистила докторську дисертацію за спеціальністю: 08.02.03 “Організація управління, планування та регулювання економікою".  У 2010 р. було присвоєно вчене звання професора  кафедри  менеджменту.

Є головним редактором Науково-економічного журналу “Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу”. Очолює наукову школу  “Науково-практичні засади ефективного відтворення та інтелектуального потенціалу держави”. Досліджує питання управління наукою та освітою, розвитку інтелектуального потенціалу держави.

Викладає дисципліну: Методологія і організація наукових досліджень.

e-mаil:   bip2@ukr.net

 

 

Княженко Ірина Іванівна – доцент кафедри менеджменту і туризму, кандидат економічних наук

У 2015 р.. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю  08.00.03 «Економіка та управління національним господарством».

Досліджує питання  державного регулювання в агропродовольчій системі.

Викладає дисципліни: самоменеджмент, публічне адміністрування, логістика, управління інноваціями.

e-mаil: irynaknyazhenko@gmail.com

 

 

 

Соловйов Денис Ігорович – доцент кафедри менеджменту і туризму, кандидат економічних наук

У 2013 р.. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю  08.00.03 «Економіка та управління національним господарством».

Досліджує питання  управління діяльністю підприємств, державного регулювання туристичної сфери.

 Викладає дисципліни: управлінське консультування, організація готельного господарства, організація ресторанного господарства, туроперейтинг, рекламний менеджмент, міжнародний туризм.

e-mаil:   7solovyov7@gmail.com

 

 

Фролова Галина Іванівна – доцент кафедри менеджменту і туризму, кандидат економічних наук, доцент.

У 2003 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю  08.06.01 “Економіка, організація і управління підприємствами”. У 2006 р.  присвоєно вчене звання  доцент кафедри  менеджменту.

 Досліджує питання стратегічного управління конкурентоспроможністю підприємств,   проблем інвестування в Україні.

Викладає дисципліни:  інвестиційний менеджмент, управління конкурентоспроможністю підприємста, операційний менеджмент, ситуаційний менеджмент, стратегічне управління, організація підприємницької діяльності.

e-mаil:   gi_frolova@ukr.net

 

 

  Шило Катерина Михайлівна – доцент кафедри менеджменту і туризму, кандидат економічних наук, доцент.

У 2013 р.  захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю  08.00.03 «Економіка та управління національним господарством». У 2015 р.  присвоєно вчене звання  доцент кафедри  менеджменту.

Досліджує питання,  пов'язані з управлінням персоналом, формуванням регіональної кластерної політики.

Викладає дисципліни: Управління  персоналом,  Логістика,  Управління інноваціями,  Управлінські рішення,  Самоменеджмент .

e-mаil:  bumibkafmen@gmail.com

 

 

Кірова Людмила Леонідовна - кандидат економічних наук, доцент.

У 2012 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.02 "Світове господарство та міжнародні економічні відносини". У 2015 році присвоєно вчене звання доцент кафедри економічної теорії.

Досліджує питання адаптації національних агропродововольчих систем до викликів глобалізації.

Викладає дисципліни: вступ до спеціальності, ЗЕД підприємств, МЕД України, менеджмент міжнародних перевезень, міжнародна економіка.

 

 

Трикоз Ірина Володимирівна - старший викладач

Досліджує питання інноваційного розвитку, менеджменту та сучасних методів навчання

Викладає дисципліни: управління персоналом, управлінські рішення, менеджмент.

 

 

 

 

Скворцова Ольга В’ячеславівна – ст. викладач кафедри менеджменту і туризму.

Досліджує проблеми розвитку людського капіталу підприємства.

 

 

 

 

Чулакова Вікторія Вікторівна - методист кафедри.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 CEDIMES  Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie WielkopolskimEkonomii i Innowacji w Lublinie SZKOŁA PRZEDSIÄ KAZIMIERZA KUJAWSKIEGO   Image   Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach         ​