Склад кафедри

Добренко
Добренко Інна Анатоліївна — завідувач кафедри, кандидат психологічних наук, доцент.
Тема НДР: Теорія і практика психологічних, соціально-економічних процесів підприємницької діяльності.
Перелік дисциплін: психологія, психологія управління, безпека життєдіяльності, методика викладання у ВШ.
е-mail:  dobrenko@i.ua
Сухомлинов
Сухомлинов Олексій Миколайович — професор, доктор філологічних наук.
Тема НДР: Етнокультурні моделі в сучасній польській і турецькій літературах.
Перелік дисциплін: польська мова.
Белоусова
Білоусова Вікторія Валентинівна — кандидат філологічних наук, старший викладач.
Тема НДР: Типологія формально-семантичних змін англо-американських запозичень з формантом -ing.
Перелік дисциплін: іноземна мова (англійська), іноземна мова за професійним спрямуванням(англійська).
Келембет
Келембет Раїса В’ячеславівна — старший викладач.
Тема НДР: Особливості французької термінологічної лексики.
Перелік дисциплін: іноземна мова за професійним спрямуванням (французька), латинська мова.
Пятак
П’ятак Володимир Гаврилович — старший викладач.
Тема НДР: Сучасні науково-методичні підходи диференційно-інтегрального фізичного розвитку здібностей студентів.
Перелік дисциплін: фізичне виховання.
Тернавская
Тернавська Лілія Михайлівна — старший викладач.
Тема НДР: Формування іншомовної лексичної компетентності засобами фразеології.
Перелік дисциплін: іноземна мова (англійська), іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська).
Малышко
Малишко Юлія Володимирівна — старший викладач.
Тема НДР: Мовна поведінка особистості в ситуації білінгвізму.
Перелік дисциплін: українська мова за професійним спрямуванням.
Статишнюк
Статішнюк Тетяна Вікторівна — методист.
 
 
 

 

 

 

 CEDIMES  Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie WielkopolskimEkonomii i Innowacji w Lublinie SZKOŁA PRZEDSIÄ KAZIMIERZA KUJAWSKIEGO   Image   Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach         ​