Склад кафедри

 

Добренко Інна Анатоліївна - завідувач кафедри, кандидат психологічних наук, доцент
тема НДР: Теорія і практика психологічних, соціально-економічних процесів підприємницької діяльності
перелік дисциплін: психологія, психологія управління, безпека життєдіяльності, методика викладання у ВШ
е-mail: dobrenko@i.ua
    
Сухомлинов Олексій Миколайович -  професор, доктор філологічних наук
тема НДР: Етнокультурні моделі в сучасній польській і турецькій літературах
перелік дисциплін: польська мова
 
Штоквиш Олександр Анатолійович - кандидат філософських наук, старший науковий співробітник
Тема НДР : Індивідуальність нації і лінгвістичні особливості етнічної карти світу
перелік дисциплін: логіка, філософія, релігієзнавство, етика та естетика, соціологія
 
Білоусова Вікторія Валентинівна - кандидат філологічних наук, старший викладач
тема НДР: Типологія формально-семантичних змін англо-американських запозичень з формантом -ing
перелік дисциплін: іноземна мова (англійська), іноземна мова за професійним спрямуванням(англійська).
Келембет Раїса В’ячеславівна - старший викладач
тема НДР: Особливості французької термінологічної лексики,
перелік дисциплін:  іноземна мова за професійним спрямуванням (французька), латинська мова
П’ятак Володимир Гаврилович - старший викладач
тема НДР: Сучасні науково-методичні підходи диференційно-інтегрального фізичного розвитку здібностей студентів
перелік дисциплін: фізичне виховання
Тернавська Лілія Михайлівна - старший викладач
тема НДР: Формування іншомовної лексичної компетентності засобами фразеології
перелік дисциплін: іноземна мова (англійська), іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)
 
Пейчева Олена Олексіївна  - старший викладач
тема НДР: Формування соціокультурної компетенції студентів на заняттях з іноземної мови
перелік дисциплін: іноземна мова (німецька), іноземна мова за професійним спрямуванням (німецька)
Малишко Юлія Володимирівна  - старший викладач
тема НДР: Мовна поведінка особистості в ситуації білінгвізму
перелік дисциплін: українська мова за професійним спрямуванням
е-mail: yvmalishko@ gmail.com
Статішнюк Тетяна Вікторівна – методист

 

 

 
 
 

 

 

 

 CEDIMES  Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie WielkopolskimEkonomii i Innowacji w Lublinie SZKOŁA PRZEDSIÄ KAZIMIERZA KUJAWSKIEGO   Image   Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach         ​